Kamu SM® Bilgilendirme

 

Mobil İmza Uygulama Sahiplerinin Dikkatine

22 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren Kamu SM tarafından üretilen Mobil Nitelikli Elektronik Sertifikalar Eliptik Eğri anahtarlı sertifika makamı tarafından imzalanacaktır. Detayları için tıklayınız. 3 yıllık Mobil Nitelikli Elektronik Sertifika üretimlerine başlanmıştır.

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Kamu Sertifikasyon Merkezi AKİS 2.2.8 serisi kartlara Nitelikli Elektronik Sertifika üretimine başlayacaktır. Akis 2.2.8 Geçişi detayları için tıklayınız.

Elektronik Mühür ve Kurumsal Şifreleme Sertifikası üretimlerine başlanmıştır!

Başvuru yapmak ve bilgi edinmek için Kurumsal Şifreleme ve Elektronik Mühür Sertifikaları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Detayları için tıklayınız.

Mali Mühür Kullanıcılarının Dikkatine,

E-Defter uygulamasına geçmesi gerekmekle birlikte henüz mali mühür sertifikalarını temin edemeyen mükellefler hakkında duyuru için tıklayınız.

Elektronik Mühür Sertifikası Başvuru Süreci

Kimler Başvurabilir?

e-Yazışma Teknik Rehberi’nde belirtildiği üzere, elektronik mührün kullanımı teknik açıdan EYP 2.0 sürümü ile zorunlu hale getirilmiştir.

DETSİS’te bilgileri bulunan ve DETSİS tarafından elektronik mühür sertifikası alma yetkisi olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilikleri adına başvuruda bulunabilir.

Kamu SM başvuruları değerlendirirken DETSİS sorgulaması yapmaktadır. DETSİS tarafından mühür almaya yetkili olmadığı belirtilen kurumlardan gelen başvurular işleme alınamayacaktır.

Kamu SM, DETSİS tarafından sunulan web servis aracılığıyla sertifika alma yetki sorgusunun sağlanması için bir web sayfası oluşturmuştur. İlgili sayfadan elektronik mühür/kurumsal şifreleme sertifikası alma yetkisi sorgulamak için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 29.05.2019 tarihli ve 2019/DK-BTD/160 sayılı Kurul Kararı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında Elektronik Ortamdaki Belge Paylaşımında Kullanılan Kurumsal Şifreleme ve Elektronik Mühür Sertifikalarına ilişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır. İlgili kararın ikinci bölüm 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine dayanarak, Kamu SM, DETSİS’te bilgileri bulunmayan veya şifreleme sertifikası/elektronik mühür sertifikası almaya yetkisi olmayan tarafın başvurusunu reddeder.

Başvuru evraklarının, tanımlanan yöntemler dışında bir yöntemle iletilmesi veya evraklarda hata/eksiklik bulunması durumunda kurum e-posta ile bilgilendirilir.


Elektronik mühür sertifikası, HSM cihazı veya akıllı kart okuyucu içerisinde kullanılabilmektedir.

Elektronik Mühür Sertifikası Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’nde HSM ya da akıllı kart talebinizi belirtmeniz gerekmektedir.

e-Yazışma Teknik Rehberi’nde belirtildiği üzere;

Günlük yazışmaları 2.000’in üzerinde olan kurumlar için Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM) kullanımı uygun görülmektedir. Kurum gereksinim analizini kendi yaparak uygun çözümü belirlemelidir.

Günlük yazışmalarında HSM kullanacak olan kurumlar elektronik mühür sertifika başvurusundan önce HSM cihazının teminini ve kurulumunu tamamlamış olmalıdır. HSM cihaz temini ve kurulumundan sertifika başvurusu yapan kurum sorumludur.

2019/DK-BTD/160 Sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile yayımlanan Kurumsal Şifreleme ve Elektronik Mühür Sertifikalarına İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtildiği üzere;

Standartlara uygun milli veya yerli güvenli elektronik imza oluşturma aracı mevcut ise bu cihazın tercih edilmesi esastır. Yerli ve milli HSM temin edilmek istendiği durumlar için TÜBİTAK tarafından üretilen HSM cihazı kullanılabilir.