Kamu SM® Bilgilendirme

 

Mali mühür, e-imza başvurusu yaptınız ve ürününüz size henüz ulaşmadı mı?

Öncelikle yaşadığınız problem için üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Gönderiniz anlaşmalı kurye firması ile 15 gün içinde tarafınıza ulaştırılacaktır.
Ulaşmayan gönderiler için bizimle 444 5 576 numaralı telefonumuzdan irtibata geçebilirsiniz.
Siz değerli kullanıcılarımıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar, iyi günler dileriz.

ÖKC Firmaları ve Mali Mühür Kullanıcılarının Dikkatine!

Gelir İdaresi Başkanlığı ile beraber alınan karar doğrultusunda RSA algoritmalı Kurumsal Kök ve Alt-kök altından üretilen ÖKC ve Mali Mühür sertifikalarının 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle Eliptik Eğri algoritmalı yeni Kurumsal Kök ve Alt-kök altından Eliptik Eğri algoritmalı olarak üretilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversite Çalışanlarının Dikkatine!

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversite Personelleri için kişi ödemeli bireysel başvurular Online İşlemler sayfasındaki NES İşlemleri -> Bireysel İşlemler -> Başvuru İşlemleri -> Kişi Ödemeli Başvuru menüsünden yapılmaktadır.

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti

Elektronik İmza Uyum Değerlendirme Hizmeti; elektronik imza atan ve/veya doğrulayan uygulamaların elektronik imza mevzuatında geçen uluslararası teknik standartlara uygunluğunun TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından değerlendirilmesi işlemidir. Elektronik imza kabiliyetine sahip Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımları, Elektronik Yazışma Projesi (EYP) yazılımları ve Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) yazılımları elektronik imza uyum değerlendirmenin başlıca hizmet alanlarıdır.

E-Reçete, e-Fatura ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yazılımları için yapılan elektronik imza uyum değerlendirme hizmetleri, 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarına devredilmiştir. Bilgi almak için http://ytkdl.bilgem.tubitak.gov.tr/EBasvuru.html sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Amaç ve Kapsam

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle teknik çerçevesi çizilen elektronik imza uygulamalarının uyumlu bir yapıda buluşarak birlikte çalışabilirliğinin sağlanması amacıyla; elektronik imza uygulamalarının değerlendirilmesi görevi yalnızca Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne verilmiştir.

Kamu Sertifikasyon Merkezi, elektronik imza oluşturma/doğrulama kabiliyetine sahip EBYS, EYP ve KEPHS yazılımlarını; 2006/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve uluslararası standartlar kapsamında değerlendirir.

Değerlendirme Süreci

Elektronik imza uygulamalarının değerlendirilmesi; "Kamu Sertifikasyon Merkezi Elektronik İmza Uygulamaları Test Prosedürleri”ne uygun olarak yapılmaktadır. Test prosedürleri, e-imza mevzuatında geçen ve aşağıda belirtilen uluslararası standartlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 • CWA 14170: Security Requirements for Signature Creation Applications (İmza Oluşturma Uygulamaları için Güvenlik Gereksinimleri)
 • CWA 14171: Procedures for Electronic Signature Verification (Elektronik İmza Doğrulama için Prosedürler)
 • ETSI TS 101 733: CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
 • ETSI TS 101 903: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
 • ETSI TS 102 778: PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)
 • ETSI TS 103 172: Eletronic Signatures and Insfrastructures (ESI); PAdES Baseline Profile

E-imza uygulamalarının değerlendirmesinde uygulamanın imza oluşturma ve imza doğrulama bölümlerinde aşağıdaki maddeler incelenmektedir:

 1. Uygulamada oluşturulan elektronik imza formatlarının ETSI dokümanlarında belirtilen formatlara uygunluğu
 2. E-imza oluşturma uygulamasında aşağıdaki testler yapılmaktadır:
  • İmzalanan Kullanıcı Belgesi ile İlgili Testler
  • İmzaya Dahil İmza Özellikleri ile İlgili Testler
  • Doğrulanabilir İmzanın Oluşturulması ile İlgili Testler
  • Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Aracı İletişimi ile İlgili Testler
  • Kullanıcı Arayüzü ile İlgili Testler
  • Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Yazılımı Dış Bağlantıları ile İlgili Testler
  • Kullanılan Algoritmaların Geçerliliği ile İlgili Testler
  • Zaman Damgası Alınması ile İlgili Testler
 3. E-imza doğrulama uygulamasında aşağıdaki testler yapılmaktadır:
  • İmzalanan Belge ile İlgili Testler
  • Kullanıcı Bilgilendirmeleri ile İlgili Testler
  • İmza Doğrulama ile İlgili Testler
  • Sertifika Doğrulama ile İlgili Testler
  • Zaman Damgası ile İlgili Testler
  • Doğrulama Verilerinin Saklanması ile İlgili Testler
 4. E-imza arşivleme uygulamasında aşağıdaki testler yapılmaktadır:
  • İleri E-imza Formatlarına Çeviri ile İlgili Testler
  • E-imzanın Arşivlenmesi ile İlgili Testler
  • Arşiv İmzanın Doğrulanması ile İlgili Testler

Yukarıda belirtilen testlere ek olarak e-imza uygulamasında toplu imzalama modülü bulunması halinde toplu imzalama ile ilgili testler; EYP Uyum Değerlendirme Hizmeti alınması halinde EYP formatına uygunluk, EYP oluşturulması ve doğrulanması ile ilgili testler; EBYS P4 Uyum Değerlendirme Hizmeti alınması halinde ise P4 profiline uygunluk ile ilgili testler yapılmaktadır.

Kamu SM’den EBYS Uyum Değerlendirme hizmeti almak isteyen kurumlar EBYS Uyum Değerlendirme Ön Hazırlık Rehberi’nde belirtilen maddeleri tamamladıktan sonra bilgi[at]kamusm.gov.tr adresinden başvuru işlemini gerçekleştirebilirler.

Kamu SM’den EYP Uyum Değerlendirme hizmeti almak isteyen kurumlar EYP Uyum Değerlendirme Ön Hazırlık Rehberi’nde belirtilen maddeleri tamamladıktan sonra bilgi[at]kamusm.gov.tr adresinden başvuru işlemini gerçekleştirebilirler.

E-imza uygulamalarının Kamu SM test prosedürlerinde belirtilen şartları sağladığı tespit edildikten sonra Uyum Değerlendirme Raporu hazırlanır ve başvuru sahibi kuruma/firmaya sunulur

Uyum değerlendirme raporunun geçerlilik süresi; raporda belirtilen e-imza standartlarının güncelliğini koruması koşuluyla, yazılımın değiştirilmeden kullanıldığı süre kadardır.

İncelenen e-imza ile ilgili yazılımların (Applet, ActiveX, jar, dll, vs.) ve konfigürasyon dosyalarının kurum tarafından Kamu SM'ye beyan edilen SHA-256 özet algoritması çıktısı alınır ve rapora yazılır. Kurum, Kamu SM'ye ilettiği özet değerlerinin rapor kapsamında incelenen yazılımlara ait olduğunu garanti eder. Yazılımda sonradan yapılan değişiklikler rapor kapsamında değerlendirilmez. Uyum değerlendirme sonrasında e-imza yazılım bileşenlerinin özet değerlerinin değişmesine sebep olacak güncellemelerin yapılması durumunda uygulamanın Kamu SM tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekir. E-imza yazılımlarının değişmesi halinde kurum/firma Kamu SM'yi bilgilendirerek değerlendirmenin yeniden yapılmasını istemekle sorumludur.

E-imza entegrasyonu uygun bulunan uygulama, e-imza yazılım bileşenleri ve SHA-256 özet değerleri ile birlikte, raporun yazıldığı tarih, uygulamanın sahibi olan kurum ve varsa e-imza entegrasyonunu yapan firma bilgileri Kamu SM'nin internet sitesinden yayımlanır.

Daha fazla bilgi almak için Kamu SM Kurumsal Müşteri İlişkileri ve İş Geliştirme personelleri ile ya da bilgi[at]kamusm.gov.tr adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.