Kamu SM® Bilgilendirme

 

Mali mühür, e-imza başvurusu yaptınız ve ürününüz size henüz ulaşmadı mı?

Öncelikle yaşadığınız problem için üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Gönderiniz anlaşmalı kurye firması ile 15 gün içinde tarafınıza ulaştırılacaktır.
Ulaşmayan gönderiler için iletişim formumuzu doldurabilir veya bizimle 444 5 576 / 0850 460 55 76 numaralı telefonlarımızdan irtibata geçebilirsiniz.
Siz değerli kullanıcılarımıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar, iyi günler dileriz.

Mali Mühür Kullanıcılarımızın Dikkatine !

Mali Mühür Sertifikasını teslim alan kullanıcılar “Nasıl Kullanacağım” linkine tıklayarak açılan sayfadaki adımları sıra ile gerçekleştirdikten sonra sertifikalarını kullanabilirler.

KVKK AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; kişisel verilerin işlenmesi (kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem), ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları vb. sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLEME AMAÇ VE ARAÇLARI

TÜBİTAK, faaliyetlerini sürdürebilmek ve KVKK ile ilgili sair kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM) tarafından sağlanan ürün ve hizmetler aşağıda sıralanmıştır.
Kamu SM;

 • Nitelikli Elektronik Sertifika (NES),
 • Mobil Nitelikli Elektronik Sertifika (Mobil-NES),
 • Mali Mühür (MM) Sertifikası,
 • Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL),
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) Sertifikası,
 • İşletici Kuruluş Güvenli Mali Sertifika,
 • Zaman Damgası (ZD),
 • Rol Sertifikası,
 • Kimlik Doğrulama Sunucusu Sertifikası,
 • Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu Sertifikası,
 • Güvenli Erişim Modülü (GEM) Sertifikası,
 • Yazılım Yayıncı Sertifikası,
 • GEM Sertifikası,
 • Kurumsal Şifreleme Sertifikası,
 • Elektronik Mühür Sertifikası,
 • Şifreleme API (Application Programming Interface),
 • Test Sertifikaları,
 • Kurumsal İmzager,
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti,
 • Uyum Değerlendirme Hizmeti,
 • Hardware Security Module (HSM) Gözetim Hizmeti,
 • Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Alan Denetimi,
 • Kart Okuyucu ve
Mevzuat kapsamında belirlenecek diğer ürün ve hizmetlerin başvurularında bulunan kişilerin başvuru bilgilerini toplarken, ürün ve hizmetlerini hazırlarken ve teslim ederken güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak ile yükümlüdür. Paydaşlarımıza ilişkin kişisel veriler gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle TÜBİTAK birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanabilir.

KVKK kapsamında elde edilen kişisel veriler aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir:
 • TÜBİTAK Kuruluş Kanunu’nda ve 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararanamesi’nde yazılan amaçlarına uygun faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • 5070 sayılı Kanuna ve diğer kanunlara uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmesi ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin başvuru ve taleplerin zamanında karşılanabilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Hukuki işlemlerin icrası ve hukuki süreçlerin takibi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kalite ve standart denetimlerinin ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi,
 • Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Ziyaretçi ve toplantı katılımcıları ile ilgili süreçlerde koordinasyonun sağlanması,
 • Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış sürecinin planlanması, yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
 • Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve icrası,
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve icrası,
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve icrası,
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve icrası,
 • Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.
 • Kamu SM tarafından belirtilen kapsamda işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir:
  Kimlik Bilgileri :
  T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyadı, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Ad, Baba Ad, Medeni Hâl, Aile Sıra No, Sıra No, Cilt No Yeni Kimlik Kartları için ayrıca T.C. Kimlik Seri No ve T.C. Kimlik Geçerlilik Tarihi
  İletişim Bilgileri :
  Cep Telefonu Numarası, Operatör, Çalıştığı Kurum/Kuruluş Adı, Birimi, Unvan, Kurum Adres Bilgisi, İş Yeri Telefonu Numarası, E-posta Adresi
  Müşteri İşlem Bilgileri :
  Sipariş/Başvuru Bilgileri (başvuru işlem ve durum bilgileri), Başvuru Formu Barkod Numarası, Fatura Bilgileri (ürün cinsi bilgisi), Kurye Takip Numarası, Teslimat İşlem ve Durum Bilgileri, İşlem Geçmişi Bilgileri, Kart Seri Numarası, Sertifika Seri Numarası, Mail/SMS bilgilendirmeleri için gerekli bilgiler
  İşlem Güvenliği Bilgileri : Çağrı merkeziyle görüşülmesi halinde ses kaydı, IP Adresi, Güvenlik Sözcüğü ve Web Parola, Çerez Bilgileri

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ifade edilen;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması vb. durumlarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesi’nin 234. maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden;

  TÜBİTAK ile iletişime geçilmesi ve/veya hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince ilgili kişilerden, TÜBİTAK ile iş birliği yapılan ya da sözleşme ilişkisinin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, kamera ve ses kaydı, başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, internet, mobil uygulamalar, web siteleri, e-bülten kayıt formları, çerezler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede kişisel veriler toplamaktadır.
  Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

  Toplanan kişisel verilerin yurt içi aktarımı durumunda TÜBİTAK, Kanun’un 8. maddesinde tanımlı hükümlere uygun hareket eder. Bu veriler, TÜBİTAK’ın hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi ve hukuki şartları yerine getirebilmesi için zorunlu hallerde ilgili kanun, mevzuat ve protokoller kapsamında yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, proje ortakları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

  Kamu SM tarafından toplanan kişisel verileriniz 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin belirlediği süre sınırına uygun olarak saklanmaktadır. İlgili mevzuatta belirlenmemiş durumlar içinse KVKK’da bir süre sınırı öngörülüp öngörülmediği tespit edilerek, bir süre belirlenmişse belirlenen bu süre sınırına uygun davranılarak; bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlenmekte ve saklanmaktadır. Sürenin dolması veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun olarak Kamu SM tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca TÜBİTAK’a başvuran ilgili kişiler;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

  KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimlik bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek TÜBİTAK Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere / Ankara adresine bizzat iletebilir veya tubitak.baskanlik[at]tubitak.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı gönderebilirsiniz.
  İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak başvuruda talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
  Başvuruya yazılı ya da CD, flash bellek gibi kayıt ortamları vasıtasıyla cevap verilmesi durumunda “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir.

  TÜBİTAK’a aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
  Başkanlık Adres : TÜBİTAK Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere / Ankara
  Telefon : 0 312 468 5300
  Faks : 0 312 427 6817
  E-Posta Adresi : kvkk[at]tubitak.gov.tr
  Web Adresi : www.tubitak.gov.tr